Comunicat cu privire la modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 - Art. 42

In data de 09.10.2012, în cadrul sedintei Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor s-a aprobat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Astfel , criteriul demografic, respectiv nr. de locuitori arondati unei farmacii, care se are în vedere la solicitarile de înfiintari de farmacii, s-a prelungit pana la data de 31-12-2014.

Extras din Legea farmaciei nr. 266/2008 republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 448, din 30 iunie 2009

"Art. 12. — (1) Infiintarea unei farmacii comunitare in mediul urban se face in functie de numarul de locuitori, dovedit prin adeverinta eliberata de autoritatea administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:

a) in municipiul Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori;
b) in orasele resedinta de judet, o farmacie la 3.500 de locuitori;
c) in celelalte orase, o farmacie la 4.000 de locuitori.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se poate infiinta cate o farmacie comunitara in gari, aerogari si centre comerciale de mare suprafata, definite conform legii, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse si de alimentatie publica, situate intr-un singur imobil, care utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada incadrarii spatiului in aceasta prevedere se elibereaza de autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla.
(3) Ministerul Sanatatii publica pe pagina de internet proprie lista cu farmaciile comunitare autorizate, localitatile urbane unde se mai pot deschide farmacii comunitare, in conformitate cu conditiile prevazute la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri de infiintare de farmacii, in ordinea depunerii lor, mentionandu-se data la care s-au depus aceste cereri."

Extras din OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010

Art. I
Legea farmaciei nr. 266/2008, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12, alineatul (2) se abroga.
2. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42 Dispozitiile art. 12 se aplica pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv." 

Extras din Raportul sedintei Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor 09.10.2012

La Articolul I punctul 2, Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 42. Dispozitiile art. 12 se aplica pana la data de 31 decembrie 2014 inclusiv."

 Back
Powered by News Script